Er zijn meerdere klachten binnengekomen via buurtbewoners en politie voor roekeloos rijgedrag op de openbare weg. Dit kan niet getolereerd worden en de betreffende teams zullen buiten wedstrijd gesteld worden. Aan alle deelnemers: Gelieve hierop te letten! Houd u aan de wegcode.
 back to channel