Det vil bli utført brøyting av alle etappene i løpet av kvelden / natta, før løpet starter :) Løpsleder
 back to channel