Det er skiltet i Rødberg at RV 40 er stengt over Dagali. Dette er en lastebil som har satt seg fast. Denne står ikke i veien for gjennomkjøringen da dette er nærmere Geilo.
 back to channel