De som kommer med campingvogn må følge depoansvarlig sin anvisning da det ikke er tillatt med campingvogn i depoet, ref. tilleggsreglene. Dere vil få anvist plass nedover veien opp til motorbanen.
 back to channel