Är flyttat till kl09,00 vid startplattan (rally är 09,35 i depån vid sekretariatet/tornet)
 back to channel