Kilpailussa on käytössä KV aikakortti. Ja kartanlukija täyttää kortin itse AT toimitsijan näyttämän ajan perusteella. Peukulla kuittaus että aika on ok. International time card is used in the competition. Co-Driver fills the time card based on the time shown by the officials. Confirm that the time has been written down by showing thumbs up.
 back to channel