Alle deelnemers worden er nog eens aan herinnerd dat artikel 22 bladzijde 62 van het VAS reglement 2023 van toepassing is. -Meer bepaald de onmiddellijke nabijheid van een brandblusser in hun servicezone. -Art. 22 Herstellingen/Servicezone "Het servicepark is alleen geopend voor de wagens die tot het deelnemend team behoren. Het servicepark dient net gehouden te worden op straf van €125 boete. Het gebruik van een grondzeil (minimum 3 x 3 meter) is verplicht. Ieder team dient voorzien te zijn van een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50 x 50 centimeter met aftapvoorziening, een container voor afvalvloeistoffen van ten minste 10 liter inhoud en een afvalzak. Er moet een in de onmiddellijke nabijheid van de wagen een gekeurde brandblusser (poeder type ABC norm EN-37) van minimum 6 kilogram aanwezig zijn per wedstrijdwagen. Plaats van de brandblusser moet aangeduid worden door een bijpassend pictogram van min 20x20 cm op een hoogte van 2 meter. Bij afwezigheid van dit brandblusapparaat/pictogram volgt een buitenwedstrijdstelling." Er zal controle gedaan worden gedurende de wedstrijd door de bevoegde instantie!
 back to channel