Toegang tot de service is enkel mogelijk met een doorlaatbewijs in de documentenmap deelnemers of te bekomen in het HQ. Extra service doorlaat €25 L'accès au service n'est possible qu'avec un laissez-passer dans le dossier document pilotes ou à obtenir au HQ. Laissez-passer supplémentaire 25 €
 back to channel