RZ 1 je kompletně prosolená a proplužená kromě retardéru na točně, průběžně pořád sněží
 back to channel