Vi har utfordringer med strømnettet. For å ikke få stopp i tidtagingen så vil vi ikke skru på strøm i depot/dusj/vaskeplass før siste heat er over. Nettet er ikke dimensjonert for stort forbruk som varmeovner/vifter/støvletørkere
 back to channel