Det er ønskelig at alle melder inn hvor stor plass de trenger i depot og om man ønsker å stå sammen med andre deltakere. Dette meldes inn til løpsleder Roger Bjørklund på tlf 90 18 55 89 eller mail [email protected] så snart som mulig og senest tirsdag 3. okt. kl. 09.00!!! Strøm: De som ønsker strøm, betaler bare dette sammen med startavgift (se pkt. 3.2 a i tilleggsreglene). Strøm kan også kjøpes i sekretariatet ved innsjekk.
 back to channel