Nå har vi 40 påmeldte. Fra nå blir det å melde seg på venteliste. Dere som står på venteliste vil bli kontaktet med en gang om vi får noen avbud. Det er påmeldingsrekkefølge som avgjør plass på venteliste.
 back to channel