Startnummer 29 er utelukket for overskredet maxtid på SS2
 back to channel