For de som vil kontrollere klokken står masteruret plassert på starten
 back to channel