Ilmaolude tõttu on peakohtuniku ja peakorraldaja otsusega Ameerika Auto EDRA Nationals 2023 võistlus katkestatud. Võistluse punktid jaotatakse vastavalt Eesti kiirendusspordi meistrivõistluste ja karikasarja 2023 üldjuhendis toodud korras. Due to weather conditions the race Ameerika Auto EDRA Nationals 2023 is cancelled. The points of the competition are given according to the Estonian General Rules of the dragracing.
 back to channel