Rozprava sa uskutoční v priestore administratívneho preberania o 9:15hod.
 back to channel