Het eerder vermelde bericht komt te vervallen. Met betrekking tot de Bandenbriefjes het volgende. -- Teams moeten minimaal 1 set Slick Banden registreren op het bandenbriefje. het is toegestaan om voor Race 1/2/3 de resterende 4 (Slick) banden te registreren op een (nieuw) bandenbriefje.
 back to channel