Siirtymäosuus EK 10 Ristilampi Stop AT:lta tielle 82 Kemijärventie: Noudattakaa erityistä varovaisuutta! Tiellä liikkuu paljon isoa kalustoa ja ihmisiä alueella käynnissä olevan poroerottelun vuoksi. Nopeudet on ehdottomasti laskettava alas alueella, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään. Road section from SS 10 Ristilampi Stop Control until the road 82: Adhere to extra caution! There will be many heavy machines and persons on the road related to reindeer herding in the area. Speeds must absolutely be lowered down on this section to avoid dangerous situations.
 back to channel