EK 1 Aittajärvi: ennakkotutustumisliikenne pysäytetään klo 14.00 sekä klo 15.30 tiekirjan sivun 3 ruudun 6 kohdalla 13km lähdöstä. Arvioitu pysäytyksen kesto on noin 30 minuuttia. Pysäytyksen syynä on talossa käyvä koulukyyti ja tie avataan koulukyydin poistuttua erikoiskokeelta. SS 1 Aittajärvi: Reconnaissance traffic will be stopped at 14:00 and 15:30 at the Road Book page 3 box 6 at 13 km from the start. Expected duration of the stoppage is 30 minutes. The reason for stoppage is a school bus visiting the house at the location and reconnaissance traffic will be resumed as soon as the bus leaves the special stage.
 back to channel