Informasjon om serviceplass på Aurskog-Høland sprinten: Som en liten forenkling og tidsbesparelse for alle parter ligger det vedlagt et kart som viser inndeling av klasser på serviceplassen. Vi bruker 2 serviceplasser grunnet antall påmeldte biler. For de som eventuelt står sammen i forskjellige klasser kan ta dette med undertegnede ved ankomst, ved innkjøring til basen (rundkjøring) Se vedlagt bilde. Serviceplassen åpner lørdag 10.06 kl 07.00. På vegne av NMK Aurskog-Høland Serviceplassansvarlig Ole Kristian Stenslet Tlf: 92 02 65 90
 back to channel