Det har i tilleggsreglene blitt glemt å nevne andel grus og asfalt for løpet. Fordelingen er ca 50% grus og 50% asfalt.
 back to channel