En klokkefeil på SS 2 har skapt feil tider på etappen. Feilen er lik for alle, og utregner vil rette opp i tidene.
 back to channel