Vi venter på dokumenter fra oppsamler fra SS 7. Grunnet blokkering har oppsamler blitt hinderet. Venting på resultatene må påregnes.
 back to channel