Het komt voor dat Flex-abonnementhouders in bepaalde gevallen aansluiten bij een andere (verenigings)groep van hun niveau omdat van eigen vereniging op dat trainingsuur geen trainer of verenigingsgenoten aanwezig zijn. Maak dus je eigen afweging! ^SL
 back to channel