Van: Marc Winters <[email protected]> Verzonden: maandag 21 februari 2022 11:23 Besten, Bijgaand (in een aparte link, van 18-02) een update van het gezamenlijke protocol rondom Corona. Het is door de veiligheidsregio als ‘juist omschreven’ beoordeeld. Laten we hopen dat dit de laatste update is. Notabene. In het kader van tijdig verwachtingsmanagement het volgende. Ondanks dat we er met de maatregelen die we hier genomen hebben bijna twee jaar goed doorheen zijn gekomen, is er sinds begin vorige week (14 februari) een uitbraak onder het personeel van Thialf. Bijna de helft van het vaste personeel is in korte tijd uitgevallen en onder de ijsmeesters ligt dat percentage nog hoger. Met veel kunst en vliegwerk houden we de roosters en ijsplanning nog overeind. Maar met nog 1 of 2 extra positieve gevallen, vóórdat de andere weer hersteld zijn, lukt dat niet meer en zal uitval van uren het gevolg zijn. We zullen jullie daarover informeren indien die situatie zich voordoet. Met sportieve groet, Marc Winters Directeur Thialf
 back to channel