Beste schaatsvriend(in), We gaan los, vrijdagavond 16 september met de trainingen van blok 6.2 en 6.3, van 19-20u op de 400m en 333m banen. Dit keer zonder Corona-QR-checks en hopend dat dit zo blijft. Vrijdagavond en zaterdagmorgen a.s. en alle volgende trainingsdagen zullen leden van de Baancommissie (BCT) bij de toegangspoortjes van Thialf staan om daar waar nodig toegang te verlenen omdat toegangspasjes mogelijk nog niet volledig juist zijn voorzien van de aangevraagde trainingsuren, deze te registreren en zo snel mogelijk aan te passen naar een werkende toegang. Nieuwe pasjes (m.n. voor nieuwe leden/begeleiders/trainers) kunnen worden afgehaald bij de frontdesk in Thialf. Op deze wijze proberen we een soepele start van dit seizoen te bereiken. Tussentijdse entree. Daarbij vraagt de BCT, tezamen met de dames van de frontdesk van Thialf om zoveel mogelijk te voorkomen dat begeleiderspassen vergeten worden. Neem deze ook mee bij tussentijds verlaten van de hal om vervolgens via deze pas weer entree te krijgen. Helaas, te vaak wordt gevraagd: 'mag het poortje even open, ik heb de pas vergeten...' Daardoor worden de dames van de frontdesk ontlast van onnodig extra werk. Treintjes/veiligheid. Een ander aandachtspunt is dat 'treintjes' maximaal uit 8 personen mogen bestaan, dit uit oogpunt van veiligheid voor een ieder die op dat moment op de baan is. Dweilpauzes en de Zamboni nog in de baan. Te vaak ontstaan er gevaarlijke situaties doordat m.n. de jongere schaatsers te enthousiast op en zelfs tussen de boarding zich bevinden terwijl de Zamboni met zijn laatste ronde bezig is. Levensgevaarlijk en laten we dit voorkomen door tijdig hierop te corrigeren. Raadpleeg svp ook de baanregels zoals deze ook in deze app zijn te vinden. Graag aandacht en naleving hiervan. Samen moeten we er iets van maken! NK-Clubs en aanvangstijd trainingen zaterdag 1 oktober. Noteer wel alvast dat de trainingen op zaterdag 1 oktober i.v.m. het NK-Clubs 1.15u eerder starten dan regulier. Dit betekent dat blok 7.2 start om 7.30u, blok 7.3 om 8.45u en blok 7.4 om 10u. Een prettig schaatsseizoen toegewenst, ook namens mijn mede Baancommissieleden en leden van het jury-/wedstrijdcomité, Siep Luinenburg Secretaris www.baancommissiethialf.nl
 back to channel