De finale versie van het Covid-19 protocol van Thialf, voor zowel topsport, breedtesport (waar wij onder vallen) en recreatief gebruik, gebaseerd op de richtlijnen die per 25 september jl. zijn uitgevaardigd, zal deze week worden afgerond. Zodra deze verstrekt wordt volgt nadere informatie. ^SL
 back to channel