De nieuwe maatregelen van de overheid zijn vandaag (28-11 17:00) van kracht geworden. Dit betekent dat de wedstrijden die we in de planning hebben staan voor 29-11, 05-12, 06-12 en 12-12 geen doorgang kunnen vinden in de huidige vorm. We zijn aan het onderzoeken met Thialf of er een mogelijkheid is om deze wedstrijden te verplaatsen. We gaan ervanuit dat we hier woensdag of donderdag meer duidelijkheid over hebben. Mocht blijken dat verplaatsen geen optie is, dan worden alle inschrijfgelden van niet afgemelde rijders (d.d. 28-11-2021) teruggestort. Verdere communicatie hierover volgt komende week. ^RM
 back to channel