Zoals bekend is de deadline om alle opgelegde Covid-19 maatregelen geregeld te hebben, wettelijk gesteld op zaterdag 6 november, ofwel morgen. Iedereen begrijpt dat we dit niet morgen met elkaar hebben staan. Komend weekeinde zal een opstart weekeinde zijn. De dames van de Frontdesk Thialf zullen dit weekeinde zo goed en zo kwaad als dat lukt de CTB (QR-code) gaan controleren. Dan gaat het om sporters (abonnementhouders) en bezoekers ouder dan 17 jaar. Zij worden geacht een CTB (QR-code) te kunnen tonen in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Uitzonderingen zijn er voor vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters/starters en onderhoudsprofessionals. Zij behoeven geen CTB te tonen. Uitzonderingen zijn er voor de evenementen die dit weekeinde in Thialf plaatsvinden, zoals een ijshockeywedstrijd van de UNIS Flyers en de KNSB-Marathon, deze vallen onder een ander regime. Door het ‘haastje-repje’ van de overheid is nog niet geregeld wat nodig zal zijn. Daarvoor zijn acties opgesteld die nu voorbereid en spoedig gedeeld zullen worden met verenigingen en hun leden. Het doel is om dit vanaf maandag 8 november te kunnen uitvoeren. Controles daarop zijn logischerwijs daarna te verwachten. Uiteraard leven er vele vragen die nu nog niet volledig beantwoord kunnen worden en door de tijd mogelijk beantwoord worden. Zodra meer bekend of verduidelijkt kan worden volgt dit zo snel mogelijk via dit medium. We doen als gezamenlijke hoofdgebruikers dan ook een beroep op begrip voor deze situatie, het feit dat wij dit met elkaar niet bedacht hebben, het van overheidswege gewoon moet, en we dit ook vooral met elkaar doen om nieuwe lockdowns te voorkomen. ^SL
 back to channel