Op 15-1 is melding gemaakt in deze rubriek van compensatie trainingsmogelijkheden voor abonnees van de blokken 6.3 en 7.4. Betekent in dit geval dat abonnees van blok 4.1 (Pupillen) ook normaal kunnen trainen en dat er extra toeloop zal zijn van abonnees van 6.3 en 7.4.
 back to channel