Odprawa z zawodnikami 8:30 przed biurem
 back to channel